Rüyada kusmak...

Rüyada kusmak en genel şekli ile düşünüldüğü zaman pek hayırlı bir şekilde yorumlanmaz.

Kişinin yakın zaman içerisinde herhangi bir durumdan dolayı kötü zamanlar geçireceğine sıkıntıların yakında olduğuna işarettir. Ayrıca rüyasında kustuğunu gören bir kimsenin yakın zaman içerisinde ciddi bir hastalık geçireceğine ve bu yüzden acılı ve sancılı bir dönemin kendisini beklediğine işarettir. Kusma bazı rüyalar için ise pişmanlık ve işlediği bir suçtan dolayı tövbe etmeye işarettir. Günahkar bir kişinin böyle bir rüya görmesi yaptıklarını fark ederek yakın zaman içerisinde tövbe edeceğine tüm işlediği günahlardan dolayı suçluluk hissedeceğine işarettir. Ayrıca rüyada kustuğunu gören bir kimse zorlanacağını düşündüğü bir işten dolayı büyük kolaylık yaşayacağına ve tüm işlerini oldukça basit bir şekilde halledeceğine işarettir. Bir kişi rüyasında inci kustuğunu görürse bu rüya o kişi için her zaman hayırlı bir şekilde yorumlanmaktadır. Rüyada inci kusan bir kimse doğru yolda olduğunu ve yolunu aydınlatan ışığın Kuranı Kerim olduğunu bilmelidir. Ayrıca hayırlı bir söze işarettir. Bu şekilde rüyasında inci gören bir kimsenin iç huzurunun yerinde olduğunu ve bu durumda etrafından gelecek olan hayırlı sözlere her zaman için hazır olduğunu söylememiz mümkündür. Bir kişi rüyasında süt kustuğunu görürse bu rüya o kişi için pek hayırlı bir şekilde yorumlanmaz. Genel olarak rüyasında süt kusa bir kişinin dünya hayatında oldukça günahkar biri olduğunu söylememiz mümkündür. Rüyada süt kustuğunu gören bir kişinin Allahın emir ve yasaklarına karşı geldiğini ve onları çiğnediğini söyleyebiliriz. Bu kişinin oldukça günahkar biri olduğunu söylememizde mümkündür. Kişinin rüyasında yediği şeylerin tamamını kusması o kişinin malından ve hayatındaki bazı maddi değerlerden kayıp yaşayacağı anlamına gelmektedir. Kişinin daha önceden yemiş olduğu şeyleri olduğu gibi çıkarması elinde bulunan mallarının bir kısmının çeşitli nedenlerden dolayı elinden çıkacağı anlamına gelmektedir. Genel olarak maddi değeri olan cisimlerin kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Bir kişi rüyasında hasta ve bitkin bir şekilde kan kustuğunu görürse bu riya o kişi için çeşitli şekillerde açıklanabilmektedir. Genel olarak kan kusmak pek hayırsız bir şekilde yorumlanmaz. Çeşitli şekillerde kazanılan bir malı ifade eder. Aynı zamanda kişinin yakın zamanda bir çocuğu olacağı söylenmektedir. Kan kusmak genel olarak evlat sahibi olmayı ifade etmektedir. Bir kişi rüyasında kustuğunu görür saha sonrasında bu kusmuş olduklarını geri yerse rüya o kişi için farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Genel olarak kişinin yapacağı bir hayırdan son anda vazgeçerek sevap işlemek istemediği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda kişinin düşündüğü tüm iyiliklerden vazgeçerek o dönemde iyilik yapmayacağı anlamına gelmektedir. Rüyada bir kişi kustuğunu görüyor ancak bu kustuğu şeylerden tiksinmiyorsa yani herhangi bir şikayet duymadan güzel şeyler kusuyorsa bu rüya sahibi için oldukça olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Bu durum rüya sahibinin genel olarak hem kalben hem de fiziken hayırlı ve oldukça göz kamaştırıcı bir çocuğu olacağına işarettir. Bu aynı zamanda hayırlı evlat olarak ifade edildiği için oldukça güzel bir rüya olarak ifade edilebilir. Oruç olan bir kişinin kusması çeşitli rüya yorumcuları tarafından rüya sahibi açısından pek iyi bir şekilde yorumlanmamaktadır. Genel olarak oruç olan bir kimsenin rüyasında kusması o kişinin birçok yere önemli borçları olduğunu aynı zamanda ödeme imkanı bulunduğu halde ödemeyeceği şeklinde yorumlanmıştır. Bir kişinin borçlarına sadık olması dinimizce çok önemlidir. Bu bakımdan ödeme imkanı olduğu halde borçlarını ödemeyen bir kişi için bu durum oldukça sakıncalıdır. Bir kişi kusarken leğenin içerisine eğildiğini ve buraya kustuğunu görürse bu rüya o kişi için çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır. Genel olarak bu kişinin günahkar bir kişi olduğu ve bu şekilde günahlarından arınmak istediği sonucu çıkartılabilir. Günahkar olan bir kişinin tüm günahlarından arınmak için tövbe edeceği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu rüya evli kişiler için çeşitli anlamlara yorulabilir. Kişinin eşinin kendisinden habersiz haram mal kazandığı anlamına gelebilir. Bu durumda dikkatli olmakta fayda vardır. Bir kişi rüyasında sarhoş olup kustuğunu görürse bu rüya o kişi için çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Ancak birçok rüya yorumcusu tarafından rüya sahibinin cimri olduğu şeklinde çeşitli yorumlar yapılmıştır. Bu rüya kişinin cimri olduğuna malını çocukları ve ailesi için harcamak yerine onların ihtiyaçlarını karşılamamayı tercih ettiğini göstermiştir. Ancak rüya kişinin bu durumdan dolayı son yıllarda pişmanlık yaşadığını ortaya koymaktadır. Rüyada bir kişi ağız dolusu bir şekilde acı kustuğunu görürse bu rüya o kişinin eski zamanlarda işlediği günahlardan dolayı bir ceza alması ve bu cezanın etkisi ile yeni kötülüklerden ve günahlardan sürekli olarak kaçındığı anlamına gelmektedir. Yani genel olarak kişinin daha önceki geçmişinden ders alarak yaşadığı anlamına gelmektedir. Rüyada kusmak genel olarak çok çeşitli anlamları çağrıştırabilir. Bu açıdan rüyayı en iyi şekilde analiz etmek çok önemlidir. Bu şekilde rüya yorumlamaları doğru bir şekilde yapılabilir. Kusmak genel olarak kazanılacak haram bir malı ifade edebilir. Aynı zamanda doğacak bir çocuk bu çocuğun ilerdeki ameli ve görüntüsü hakkında çeşitli ipuçları verebilir. Rüyada kusmak aynı zamanda bir günahtan dolayı tövbe etmeye cimriliğe ve bu konudan dolayı duyulan pişmanlığa zenginler için mal kaybına fakirler için ise zenginliğe işarettir. Rüyanın çok geniş bir anlam yelpazesi bulunmaktadır. Bu yüzden çeşitli şekillerde yorumlanması mümkündür. Rüyada görülen kusmak kişinin zor işlerin üstesinden çabucak geldiğine bu durumda oldukça başarılı bir kişi olduğuna çeşitli durumlarda emaneti iade etmeye ya da kişinin borcuna sadık kalmamasına işarettir. Rüyada kustuğunu gören bir kimsenin düşünmeden hareket ettiğini ve bunun sonucunda sürekli olarak çeşitli bedeller ödediği söylenmektedir. Rüyalar kişilerin bilinçaltlarında yatan çeşitli fikirler hakkında çeşitli ipuçları vermektedirler. Bu durumda rüyaların önemli olduğunu ve görülen her rüyanın bizlere ufakta olsa çeşitli çağrışımlar yaptığını söyleyebiliriz. Rüyaları tam anlamıyla anlayabilmek için en ince ayrıntısına kadar analiz etmek çok önemlidir. Rüyada kusmak hayırlı bir evlat sahibi olunacağına işarettir. Bu durumda kişinin hayırlı ve güzel bir evlat sahibi olmak istediğini bunun için dua ettiğini anlayabiliriz. Aynı zamanda rüyada kusmak borç aldığı bir kimseye imkanı varken bu borcu ödemek istemediği anlamına da gelmektedir. Bu ise kişinin borcuna sadık bir kişi olmadığını ve paraya çok fazla önem verdiğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda rüyada kusmak çeşitli günahlardan arınmak anlamına da gelmektedir. Bu durumda kişinin geçmişte yapmış olduğu kötülük ve günahlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ve bu şekilde tövbe etmek istediği şeklinde ifade edilebilir.

Rüyayı paylaşın :

Benzer Başlıklar

Siz De Paylaşın