Rüyada Traş etmek görmek...

Rüyada traş etmek bir çıkarın olması için söylenilen bir söze işaret edebilir.

 

Eğer bir kimse başını traş ettiğini görürse Allah-u Teala uğruna malı sarf eder. Başını traş yaz mevsiminde ederse o kimse için meydana gelecek menfaata, rahata ve baş ve göz ağrılarından şifa bulmaya yorumlanabilir. Eğer başını kış mevsiminde traş ederse bu rüya üzüntü ve kedere, ödenmesi gereken borca ve hastalığa işaret edebilir. Bazen de traş olmaması gereken yeri traş ettiğini görmek meyve ve sebzeye gelecek zarara, şiddete ve tazminata yorumlanabilir. Başı traş etmek emaneti korumaya ve korkudan emin olmaya işaret eder.
Eğer bir kimse hacc'da başını traş ederse bu rüya borç ödemeye ve bununla beraber fetih ve kazanılan zafere nail olmaya işaret edebilir. Hacc'da saç kesmek korkudan kurtuluş olarak yorumlanabilir.
Başını traş eden kimse şiddet ve baskı altında ise veya borç altında girmiş ise bu durumdan kurtulur. Bazı rüya yorumcuları ise mevsimsiz başını traş eden kişi fakir olur şeklinde yorumlarlar. Eğer bu kişi birine borçlu ise en kısa zamanda borcunu öder.
Şayet bu rüyayı gören kişi silah taşıyan biri ise o kimsenin gücü ve itibarı gider. Zengin ise malı eksilir, borçlu ise borcunu öder.
Eğer bir kimse başının traş edilmiş olduğunu görmüşse bu kişi düşmanına karşı zafer elde eder ve düşmanına karşı güç kazanır. Başını, saçını kestiğini gören kimse bulunduğu makam, derece ve iktidardan düşer. Kendi başını traş ettiğini gören kimse ise bir hastalığa yakalanır. Sürekli başını traş eden bir kimse bu rüyayı görmesi onun için hayırlı ve iyi bir rüyadır.
Eğer kişi kendi kendisini traş ettiğini görürse borcunu öder.
Bir kadının başını traş edilmiş olduğunu görmek o kadının kocasından ayrılmasına yorumlanabilir. Eğer kadının saçını kocası kesmişse o kadını kocası eve hapseder. Saçı örgülü kadının saçını kesmek ise o kadının hiçbir zaman çocuğu olmayacağına delalet eder. Bir erkek sakalının yarısının traş edilmiş olduğunu görmesi fakirliğe düşmesine ve kazandığı itibarı yitirmesine yorumlanabilir.
Yaşlı bir erkeğin sakalını genç bir delikanlının traş ettiğini görmek ise mevki ve rütbesi olan düşmana veya düşmanının arkadaşına işaret edebilir. Sakalını traş eden yaşlı biri ise bulunduğu mevki karektersiz biri tarafından elinden alınır. 
Eğer bir kimse sakalının bir kısmını avucunun içine aldığını diğer kısmını da kestiğini görmesi zekatını tam vermesine yorumlanabilir.
Bir kimse amcasının sakalını tutup hepsini kestiğini görmesi o kişiye amcasından kalacak mirasa işaret eder. Eğer bu kimse amcasının sakalından bir şey yediğini görürse mirasa nail olur.
Bazı rüya yorumcuları sakal traşını hile yapmaya, ziraata gelecek zarara veya rüyayı gören kişinin çocuğu veya hanımının aniden ölmesine yorumlarlar.
Eğer bir kimse uyanık olduğu zamanda olduğu gibi başını traş ettiğini ve bu durumun hoşuna gittiğini görmesi bu kişinin zengin olmasına yorumlanır.Bir kadın başını traş ettiğini görürse ise kendisinin veya kocasının ölmesine veya gizli olan bir sırrının açığa çıkmasına delalet edebilir.
Bıyığını traş ettiğini veya bıyığını kestiğini görmek ise hayırlı bir rüya olarak yorumlanabilir. Ensenini traş ettiğini gören kimse ise haberi olmadan biri tarafından borcu ödenir.
Eğer bir kimse karınında olan kılları traş ettiğini görürse borcunu ödemek için Allah'a yalvarararak Allah'tan yardım ister. Kasığında olan kılları traş ettiğini gören zengin ise malı gider. Bazı rüya yorumcuları ise bu rüyayı mülk sahibi olmakla yorumlarlar. Fakir ise zengin olur ve fakirlikten kurtulur. Eğer bir kimse usturayla kasığını traş ettiğini görürse hanımından bir hayır görür. Bu rüyayı kadın görürse kocasından hayır görür.

Rüyayı paylaşın :

Benzer Başlıklar

Siz De Paylaşın